Wie zijn wij?

Wij zijn een aantal mensen uit verschillende kerken die elkaar gevonden hebben in het verlangen “om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God” (Efeze 4:12-13) Wij verlangen ernaar dat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Wij verlangen naar de eenheid van het geloof. Wij verlangen ernaar dat mensen komen tot de kennis van de Zoon van God. Kortom, wij hebben een diep verlangen dat de Naam en het verzoeningswerk van onze Heere Jezus Christus op de Veluwe bekendgemaakt, verheerlijkt en groot gemaakt zal worden, tot eer van God, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van de gemeente.