Wat doen wij?

Interkerkelijke bezinningsavonden
De wijze waarop wij dit verlangen in de praktijk te brengen is door middel van interkerkelijke bezinningsavonden. Wij bidden dat de bezinningsavonden een eenvoudig middel in Gods handen zullen zijn waardoor veel jongere en oudere kerkgangers de Heere Jezus nog beter zullen leren kennen en daardoor meer vrijmoedigheid zullen hebben om hun vertrouwen volledig op Hem alleen te stellen. Wij verlangen dat de mensen die Hem gevonden hebben, zelf ook met nog meer vrijmoedigheid zullen getuigen van de hoop die in hen is.

Interkerkelijk
Het karakter van de avonden die wij organiseren is interkerkelijk. Dat betekent dat iedereen welkom om de avonden te bezoeken, ongeacht tot welk(e) kerk(verband) men behoort. De sprekers die worden uitgenodigd komen uit verschillende kerken.

Bezinning
De bezinningsavonden zijn bedoeld om mensen tot bezinning, tot nadenken te stemmen. In de lezingen die gehouden worden, komen actuele en pastorale onderwerpen aan de orde. Deze onderwerpen worden door een spreker, meestal een predikant, vanuit Bijbels oogpunt belicht. Na de inleiding door de spreker is er gelegenheid tot vragen stellen.

Avonden
De bezinningsavonden vinden jaarlijks plaats in het voorjaar en/of het najaar. Veelal zijn het een aantal avonden die kort na elkaar plaatsvinden. Iedereen is op deze avonden welkom. De avonden zijn gratis te bezoeken. Er wordt gelegenheid gegeven om een bijdrage te doen voor de onkosten bij de uitgang.