Missie

De missie van de bezinningsavonden

Wij hebben een diep verlangen dat de Naam en het Verzoeningswerk van onze Heere Jezus Christus op de Veluwe en in het bijzonder in Nunspeet bekendgemaakt, verheerlijkt en grootgemaakt zal worden. Gods Woord zegt dat de heerlijkheid van de Koning is gelegen in de veelheid van de onderdanen.

Wij hopen en verwachten dat de bezinningsavonden een eenvoudig middel in Gods mag zijn waardoor veel jongere en oudere kerkgangers de Heere Jezus nog beter zullen leren kennen en daardoor meer vrijmoedigheid zullen hebben om hun vertrouwen volledig op Hem alleen te stellen.

Wij wensen dat de mensen die Hem gevonden hebben, zelf ook met nog meer vrijmoedig zullen getuigen van de hoop die in hen is.