Home

“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest,
stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.”
Johannes 7:37

Welkom op de website van de bezinningsavonden op de Veluwe. Op dit moment vinden de bezinningsavonden plaats in Nunspeet.

De eerder gehouden boodschappen kunt u hier vinden: https://www.youtube.com/channel/UCKZFBTzjrK897V7hVx7c2Mg