Boek: Is het ook ÉCHT voor mij?

Wil u het boek: “Is het ook ÉCHT voor mij?” gratis ontvangen? Neem dat contact met ons op. Dit kan door te mailen naar ishetookvoormij@bezinningsavonden.nl.

Er zijn veel mensen, jong en oud, die op zoek zijn naar redding die de Heere Jezus Christus door Zijn verzoenend lijden en sterven heeft verworven. Ben jij ook zo’n zoeker? Dan is dit boekje óók voor jou geschreven.

We lezen van de Heere Jezus dat Hij in gesprek was met Nicodémus en met de Samaritaanse vrouw bij de put. We lezen van Andreas dat hij zijn broer Petrus tot Jezus leidde. Maar waar horen we dat tegenwoordig nog, dat iemand een ander tot Jezus leidt?

Dit boekje is geen uitgewerkte 3-punten preek met toepassing, maar wil met jou het één-op-één gesprek aangaan. Het wil voor jou de Andreas zijn, en tegen je zeggen: “Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als: de Christus.” “Kom en zie.” “Smaak en proeft dat de Heere goed is.”

En hij leidde hem tot Jezus. (Joh 1:42, 43)